| EN
您所在的位置: 首页 > 产品展示 > 压铸锅 > 汤锅 >
压铸锅
折叠方盘方盘煎盘汤锅奶锅炒锅披萨盘烤盘鱼锅 / 腰锅多功能煎盘鸳鸯锅YH煎盘
仿压铸锅
仿压锅系列
压铸锅系列
方汤锅系列波浪锅系列鱼鳞系列韩式系列YM系列
专业生产销售炒锅、煎锅、汤锅、奶锅等各类容器具
普通汤锅
详细说明

CASSEROLE

 Y3016

  Dia. 16 x H7.5cm 

 Body / bottom: 1.8 / 4.5mm

 Y3018

  Dia. 18 x H8.0cm 

  Body / bottom: 1.4 / 4.3mm

 Y3020

  Dia. 20 x H9.0cm 

  Body / bottom: 1.7 / 4.0mm

 Y3022

  Dia. 22 x H10.0cm 

  Body / bottom: 1.7 / 4.2mm

 Y3024

  Dia. 24 x H11.5cm 

  Body / bottom: 1.8 / 4.2mm

 Y3026

  Dia. 26 x H12.0cm 

  Body / bottom: 1.9 / 5.0mm

 Y3028

  Dia. 28 x H12.5cm 

  Body / bottom: 1.9 / 5.0mm

 Y3030

  Dia. 30 x H13.4cm 

  Body / bottom: 1.8 / 4.8mm

 Y3032

  Dia. 32 x H14.5cm 

  Body / bottom: 2.0 / 4.7mm

 Y3036

  Dia. 36 x H16.0cm 

  Body / bottom: 2.0 / 5.0mm

 Y3040

  Dia. 40 x H17.8cm 

  Body / bottom: 2.2 / 5.2mm

 

上一个:折叠方盘
下一个:浅汤锅
相关产品